NEUSFA ONLY U17 JO Qualifiers

Cadet Women's Foil Round Results

Round of 16
(1) Jing, Alexandra   (16) (Bye)  
(9) Zheng, Ivy   (8) Tecson, Michaela  
(5) Shang, Andrea   (12) Restuccia, Portia  
(13) Fray-Witzer, Ava   (4) Muzzi, Jessica  
(3) Cheng, Evelyn   (14) (Bye)  
(11) Qian, Grace   (6) Wang, Ellen  
(7) Ren, Olivia   (10) Ao, Amelia  
(15) (Bye)   (2) Molho, Sofia  
Top 8
(1) Jing, Alexandra  
(9) Zheng, Ivy 13 - 2
(5) Shang, Andrea 15 - 0
(4) Muzzi, Jessica 2 - 15
(3) Cheng, Evelyn  
(6) Wang, Ellen 7 - 15
(7) Ren, Olivia 15 - 3
(2) Molho, Sofia  
Final 4
(1) Jing, Alexandra 15 - 4
(4) Muzzi, Jessica 5 - 13
(6) Wang, Ellen 8 - 15
(2) Molho, Sofia 10 - 15
Gold Medal Bout
(4) Muzzi, Jessica 14 - 15
(2) Molho, Sofia 11 - 15
Winner
(2) Molho, Sofia 6 - 15