Mountain Madness Results

Unsanctioned Women's Epee 8 Competitors
Pl Fencer Club
1 Bruskiewicz, Marie-Rose SFUC
2 Bridger Denz, Thea DFC
3 Mangente, Mary Angela UBCFC
3 Wang, Xiang Ling ( Christina) XLFC
5 Hunter, Kyara UBC
6 Butler, Natalie UBC
7 Pan, Crystal XLFC
8 Yang, Summer XLFC
Unsanctioned Mixed Foil 7 Competitors
Pl Fencer Club
1 Chan, Lachlan TFA
2 Chen, Charlie Tian-You TFA
3 Stone-McNeil, Orion OSMF
4 Mangente, Mary Angela UBCFC
5 Fung, Ying Ho UBC
6 Butler, Natalie UBC
7 Mattie, Jacob SFUC
Unsanctioned Mixed Saber 4 Competitors
Pl Fencer Club
1 Tang, Ho Cheung (Alfie) TFA
2 Dinache, Patrick TFA
3 Scriver, Blair TFA
3 Zhou, Jasmine (Ruoxi) TFA
Unsanctioned Men's Epee 21 Competitors
Pl Fencer Club
1 Jeary, Sean DFC
2 Stone-McNeil, Orion OSMF
3 Ulker, Ali UNAT
3 Zwissler, Marc SFUC
5 Hsu, Alvin UBC
6 Lee, Wilson SFUC
7 Jiang, Zixian OSMF
8 Hui, Jonathan SFUC
9 Chen, Xiao Peng MDR
10 Bentley-Inouye, Evan DFC
11 Leung, Jonathan SFUC
12 Castonguay, Luc UNAT
13 Alsaleh, Nawaf SFUC
14 Mattie, Jacob SFUC
15 Dutt, Shantanu SFUC
16 Golab, Alex UBC
17 Thies, Nick SFUC
18 Alwani, Sanjay SFUC
19 Iliash, Denys SFUC
20 Huang, Sean XLFC
21 Cheng, Matthew SFUC