2019 Vango Young Tigers Cup

Y10 Men's Epee Round Results

1 Hu, Anton
2 You, Daniel
3 Chen, David
4 Zhai, Avalo
5 Hu, Lucas
6 Li, Zachary
7 Xiao, Yichen
8 Yang, Eric
9 Lin, Zizhen (Jerry)
10 Wang, zhixing (Daniel)
11 Guo, Robert
12 Zhou, Jerry Songyuan
13 Chai, Ethan
14 Pan, Tristan
15 Chan, Leo
16 Jiang, Matthew
17 He, Ryan