2019 Vango Young Tigers Cup

Y14 Mixed Saber Round Results

1 Jiang, Wangshu (Daniel)
2 Wu, Helen
3 Moscoe, Madeline
4 Wu, Yuwei
5 Dai, Gary
6 Wang, Sophia
7 Wang, Andrew
8 Xiao, Julie
9 Jordan, Kate