2019 Vango Young Tigers Cup

Women's Epee Round Results

Top 8
(1) Hu, Constance   (8) (Bye)  
(5) Zhou, Coco   (4) Gao, Jiayi  
(3) Fan, Anina   (6) (Bye)  
(7) (Bye)   (2) Li, Azalea  
Final 4
(1) Hu, Constance  
(4) Gao, Jiayi 3 - 10
(3) Fan, Anina  
(2) Li, Azalea  
Gold Medal Bout
(1) Hu, Constance 10 - 8
(2) Li, Azalea 8 - 10
Winner
(2) Li, Azalea 7 - 10