2019 Vango Young Tigers Cup

Women's Epee Round Results

1 Hu, Constance
2 Zhou, Coco
3 Gao, Jiayi
4 Li, Azalea
5 Fan, Anina