2019 Vango Young Tigers Cup

Y12 Men's Epee Round Results

Round of 32
(1) Zhang, Braydon   (32) (Bye)  
(17) Chai, Ethan   (16) Li, Daniel  
(9) Zheng, Ray   (24) Chan, Leo  
(25) Zhai, Avalo   (8) Wang, Aaron  
(5) Yang, Edward   (28) (Bye)  
(21) Lin, Andrew   (12) Li, Zachary  
(13) Lin, Zizhen (Jerry)   (20) Guo, Robert  
(29) (Bye)   (4) Zhang, Xuankai (Jaden)  
(3) Arkhipov, Peter   (30) (Bye)  
(19) Fang, Hanning   (14) Wang, zhixing (Daniel)  
(11) He, Shuchang   (22) Liu, Barry  
(27) (Bye)   (6) Gao, XuDong  
(7) Hu, Anton   (26) (Bye)  
(23) Wang, Yinan   (10) Huang, Jason (chenjie)  
(15) Jiang, Matthew   (18) Pan, Tristan  
(31) (Bye)   (2) Yao, Bowen  
Round of 16
(1) Zhang, Braydon  
(16) Li, Daniel 9 - 15
(9) Zheng, Ray 15 - 0
(8) Wang, Aaron 6 - 15
(5) Yang, Edward  
(21) Lin, Andrew 15 - 6
(20) Guo, Robert 8 - 9
(4) Zhang, Xuankai (Jaden)  
(3) Arkhipov, Peter  
(19) Fang, Hanning 15 - 7
(11) He, Shuchang 15 - 6
(6) Gao, XuDong  
(7) Hu, Anton  
(10) Huang, Jason (chenjie) 3 - 15
(15) Jiang, Matthew 15 - 10
(2) Yao, Bowen  
Top 8
(1) Zhang, Braydon 15 - 7
(8) Wang, Aaron 12 - 15
(5) Yang, Edward 15 - 6
(4) Zhang, Xuankai (Jaden) 1 - 5
(3) Arkhipov, Peter 15 - 6
(6) Gao, XuDong 8 - 15
(10) Huang, Jason (chenjie) 9 - 15
(15) Jiang, Matthew 15 - 13
Final 4
(1) Zhang, Braydon 12 - 9
(5) Yang, Edward 15 - 9
(3) Arkhipov, Peter 12 - 6
(15) Jiang, Matthew 15 - 12
Gold Medal Bout
(5) Yang, Edward 15 - 5
(3) Arkhipov, Peter 15 - 4
Winner
(5) Yang, Edward 10 - 9