2019 Vango Young Tigers Cup

Y12 Men's Epee Round Results

1 Wang, zhixing (Daniel)
2 Wang, Aaron
3 Zhang, Xuankai (Jaden)
4 Arkhipov, Peter
5 Chai, Ethan
6 Lin, Andrew
7 Chan, Leo
8 Li, Zachary
9 Liu, Barry
10 Huang, Jason (chenjie)
11 Gao, XuDong
12 Hu, Anton
13 Fang, Hanning
14 Li, Daniel
15 Guo, Robert
16 Lin, Zizhen (Jerry)
17 Yao, Bowen
18 He, Shuchang
19 Jiang, Matthew
20 Zhai, Avalo
21 Pan, Tristan
22 Yang, Edward
23 Zhang, Braydon
24 Zheng, Ray
25 Wang, Yinan