2019 Vango Young Tigers Cup

Y12 Women's Foil Round Results

1 Du, Alina
2 Li, Yu He
3 Ma, Jennifer
4 Wang, Xiaolan
5 Lin, Zhi Tong (Bonnie)
6 Wang, Angelina
7 Chang, YuMiao
8 Song, Jenna
9 Yang, Ella Jinelle
10 Zhang, Alina
11 Song, Erin
12 Hu, Felice
13 Gong, Nicole
14 Zhang, Yunjia
15 Davies, Ellie
16 Cao, Domi
17 Yao, Ada
18 Song, Yuqiao Aprille