2019 Vango Young Tigers Cup

Y12 Women's Epee Round Results

Round of 32
(1) Xiao, Angel (Ruien)   (32) (Bye)  
(17) Yang, Caroline   (16) Hu, Yutong  
(9) Li, Jenny   (24) Li, Jiazheng  
(25) (Bye)   (8) Wang, Joanna  
(5) Xuan, Nicole   (28) (Bye)  
(20) Wang, Esther   (12) Deng, Annie  
(13) Lu, Lucy   (20) Fan, Catherine  
(29) (Bye)   (4) Gornovsky, Abigail  
(2) Yin, Julia   (30) (Bye)  
(19) Yang, Han Yue   (14) Chi, Sarah  
(11) Zhan, Nancy   (22) Cai, Phoebe  
(27) (Bye)   (6) Su, Evelyn  
(7) Qi, Jarynne Valerie   (26) (Bye)  
(23) Kofman, Alisa   (10) Dong, Ava  
(14) Fan, Elizabeth   (18) Lu, Victoria  
(31) (Bye)   (2) Ai, Amy  
Round of 16
(1) Xiao, Angel (Ruien)  
(17) Yang, Caroline 14 - 12
(9) Li, Jenny 15 - 0
(8) Wang, Joanna  
(5) Xuan, Nicole  
(12) Deng, Annie 7 - 15
(20) Wang, Esther 13 - 15
(4) Gornovsky, Abigail  
(2) Yin, Julia  
(14) Chi, Sarah 11 - 15
(11) Zhan, Nancy 14 - 13
(6) Su, Evelyn  
(7) Qi, Jarynne Valerie  
(10) Dong, Ava 3 - 15
(14) Fan, Elizabeth 7 - 15
(2) Ai, Amy  
Top 8
(1) Xiao, Angel (Ruien) 15 - 5
(9) Li, Jenny 15 - 12
(5) Xuan, Nicole 11 - 6
(4) Gornovsky, Abigail 4 - 15
(2) Yin, Julia 4 - 15
(6) Su, Evelyn 9 - 15
(10) Dong, Ava 8 - 15
(2) Ai, Amy 10 - 15
Final 4
(1) Xiao, Angel (Ruien) 15 - 8
(4) Gornovsky, Abigail 14 - 15
(2) Yin, Julia 5 - 15
(2) Ai, Amy 9 - 10
Gold Medal Bout
(1) Xiao, Angel (Ruien) 15 - 9
(2) Yin, Julia 14 - 15
Winner
(1) Xiao, Angel (Ruien) 15 - 7